Tom Hradil oznamuje

03.03.2013 12:49
Vážení kolegové, osadníci z Muny,
   blíží se 6. duben - termín Valné hromady Městečka neziskových organizací.

K tomu dovolte několik informací:

1)      Připomínám dohodu s obcí Mikulovice o dopolední brigádě na úklid areálu, na němž bychom se měli společně podílet (více viz minulý e-mail)

2)      Diskutované téma také již z minula: založení plnoprávného Stružení sdružení „Městečko neziskových organizací Muna“ (či tak nějak), v principu podle stávajících pravidel. Mám již prvotní zkšennost, že to má docela smysl a mohlo by pomoci při jednání s kde jakou institucí, s politiky, či třeba při získávání peněz. Pokud do toho půjdeme, mám takový návrh:

a.       předsedové a místopředsedové (či jimi pověření) by byli činní ve i ve pasní grantových žádostí, dle příležitostí, kde bych navrhoval podíl grantu pro obecné potřeby městečka (na údržbu ploch okolo našich cest a oběktů, svěřených lokalit, či výzdobu veřejných či společných míst – dle souladu s nějakým společným plánem či vizí), ale taky na pomoc potřebám členů Městečka na činnost apod. – ale navrhuji to rozdělovat nerovnoměrně, např. 50% si rozdělí vedení (předesednická organizace a 2 x místopředsedové - beztak ta práce rotuje a oni s tím budou mít nejvíc práce);

b.      přemýšlím o tom, že vzhledem k  neustálém angažmá Hnutí Brontosaurus Jeseníky (HBJ) v dění okolo Muny by mělo mít zakotvenu nějakou stabilní pravomoc či pozici v  Městečku (komunikujeme s obcí, k jednotlivými členy o jejich potřebách… a asi i budeme). Věřím, že tuto věc by mohl pomoci vyřešit náš kamarád a spřátelený právník Dan Kukla.

3)      Na VH by měla vystoupit Kistýna Mikésková a představit vizi letošního ročníku Festivalu na Muně. Ten můžeme společně podrobit diskusi, aby byl více šitý na tělo potřebám našich organizací a Muny celkově. Zatím jsme se při přípravách shodli na tom, že vedle kulturního zážitku a „oživování Muny“ je smyslem festivalu právě propagace práce a myšlenek neziskovek, v našem případě HBJ zejména myšlenek program Cesta ke kořenům (v jehož rámci vzniklo i Městečko NNO na Muně).

Samozřejmě, program Valné hromady je stále otevřen diskusi.

4)      Podobně je to s dalším projektem – budováním přírodovědné naučné stezky Munou. Bude na rozdíl od té historické procházet po lese (nikoli tedy po asfaltkách), chceme využít přírodních zajímavostí, udělat zde různé skryté či transparentní hry apod. uvauje se i o neviditelné části, tzv. questingu, kde by se návštěvník pohyboval dle orientační a úkolové „hry“, kterou si vyzvedne na IC v Mikulovicích.  Vedoucí projektu z HBJ Alča Bajerová by jej nejraději sama představila, ale bude zrovna v té době pryč, a tak ji asi zastoupím. Stezka by se měla týkat všech NNO nějakým dílem, dle smlouvy o spolupráci by např. každý měl mít kousek prostředí Muny v péči, což může být i případ Stezky. Ale hlavně – rádi bychom ji poskládali i z Vašich nápadů. Tak, aby se dle možností o to více líbila i každé organizaci. Třeba Váš námět na hru, průlizku, skrýš,… budeme rádi za Vaše podněty, ve stručnosti se to pokusím na VH představit (cca 1 hod až 90 min.max.)

5)      A na závěr ještě jedna prosba: přemýšlím jak ještě jednou propagovat mezi různé kroužky, party, neziskovky… možnost získat posledních cca 6 – 8 objektů bezplatně. Ze zkušenosti vím, že by zájem ještě byl, ale nevím úplně, jak to rozšířit. Vyrobil jsem teď nedávno i takové jednoduchá, leč vypovdající www stránky. Pokud by Vás napadlo, jak získat do naší party na Muně další členy, budeme to moc dobré!

OBJEKTY PRO NEZISKOVKY ZDARMA.

S přátelským pozdravem a s očekáváním odpovědí
Tom Hradil
=================================================================================
Questing je cesta za poznáním navštíveného místa, lze jej přirovnat k u nás známé šipkované nebo také honbě za pokladem. Cílem však není jen nalezení samotného pokladu, ale objevování zajímavostí z místního přírodního a kulturního dědictví během pátraní po pokladu.

Quest je poznávací trasa, popsaná na samostatném listu papíru prostřednictvím veršů, která vede návštěvníka po jednotlivých zastaveních, kde hledají jednu část tajenky, obvykle písmeno. Když projdou celou trasu, získají znění tajenky, která je dovede k pokladu. Poklad je podobný jako u geocachingu, obsahuje nějaké drobnosti, které se dají vyměňovat a razítko, které si návštěvník orazí do své knihy či sešitu.

Tato zábavná forma objevování místního přírodního a kulturního dědictví se k nám dostala ze Spojených států, kde je questing velmi oblíbený a rozšířený, vytvořila se kolem ní podobná komunita jako u nás například u geocachingu. Návštěvníci, kteří této zábavě propadli, aktivně vyhledávají další questy, procházejí je a sbírají do svých sešitů razítka.

Zábavná je i tvorba samotných questů. Na vzniku questu či celé sady questů v konkrétním místě (obci, části města, chráněné krajinné oblasti apod.) se podílejí místní občané, velmi často školní třídy (jako součást tzv. projektového či servisního učení), turistické kroužky, místní neziskové organizace zabývající se například historií či ochranou přírody.

Pro vytvoření kvalitního questu je zapotřebí důkladně se seznámit se zvoleným tématem (např. lidová architektura v obci, významní místní rodáci, památné stromy apod.), vytvořit trasu questu (není značena v terénu, pouze popsána a zakreslena na jednoduchém plánku), popsat jednotlivá zastavení, vytvořit tajenku a řadu nápověd – vodítek k jejímu vyřešení a nalezení „pokladu“. Po důkladné přípravě trasy se pak popis celé trasy zveršuje.

Trasy jsou trvalé, mají své autory a správce a obvykle jsou publikovány na webech příslušných obcí, v tištěné podobě jako brožurky dostupné v informačních centrech a veřejných (knihovna, radnice…) nebo soukromých (hotel, ubytovna…) institucích.

Poznávací/naučná funkce questingu se tak uplatňuje jak při vzniku questu (učícími se jsou autoři, obvykle celý tým, questu), tak při vlastní hře (místní obyvatelé, návštěvníci, turisté…).
MUNA-návrh stezky            MUNA-popis stezky